Håndtering og lagring af 200 Mærsk container samt løbende kontrol og vedligehold.